ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 5 เมษายน 2559 บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบบ้านถวายราชสักการะ ตามโครงการอาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชันวันละ 1 บาท เนื่องในวาระโอกาส 88 พรรษาเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ให้แก่ นางสาวิตรี อินทะโคตร บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางสมถวิล รอบบรรเจิด นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และ ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ คณะกรรมการสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธี
นางสมถวิล รอบบรรเจิด นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าโครงการอาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชันออมวันละ 1 บาท สมาคมได้ดำเนินการตามโครงการถวายราชสักการะมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงพ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการสร้างและซ่อมแซมบ้านจำนวน 23 หลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันทำความดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการนำเงินออมของคณะกรรมการสมาชิกสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างตามโครงการต่างๆการดำเนินการตามโครงการทั้งนี้สมาคมได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคสิ่งของจำเป็นจำนวนเงิน 3,081 บาท มอบเงินสด 2,000 บาท และท้องถิ่นการทำการหมู่บ้านช่วยสมทบหรือถอนปรับพื้นที่สร้างบ้านคิดเป็นมูลค่า 21,476 บาท

7425 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ