ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 07.00 น.พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระนวกะ ณ ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่องด้วยกองทัพภาคที่ ๓ กำหนดจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระนวกะ จำนวน ๖๒ รูป
ซึ่งอุปสมบทหมู่ ณ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 โดยมีสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาค ที่ 3 กำลังพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครอบครัว มวลชนรอบค่าย นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

5317 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ