ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกันเปิดการจัดกิจกรรมออกหน่วยผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย เพื่อให้บริการราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอวังทอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก จัดกิจกรรมขึ้นด้วยการตั้งหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทยและหน่วยน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย เพื่อให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติโดยผลิตน้ำสะอาดเพื่อบริการชุมชนประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ให้มีน้ำดื่มสะอาดและบรรเทาความเดือดร้อน

นายชูชาติ กีฬาแปง กล่าวว่า สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยฯ และ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จัดรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ออกให้บริการราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง ออกมาให้บริการแก่ประชาชนใน 2 อำเภอ ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จำนวน 20 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวนกว่า 160,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร และ ขณะนี้มีปัญหาน้ำขาดแคลน ซึ่งหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทยจะอยู่ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น จำนวน 3 วัน จากนั้นในวันี่ 10 เมษายน จะเคลื่อนย้ายไปให้บริการแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ และขอให้มั่นใจว่าน้ำสะอาดที่ผลิตโดยหน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภค ขณะเดียวกันหากประชาชนมีความต้องการน้ำสะอาด ก็ขอให้จัดเตรียมภาชนะเพื่อมาขอรับน้ำสะอาดจากจุดบริการ เพื่อนำไปไว้ดื่ม และขอใช้อย่างเหมาะสม คุ้มประโยชน์

จากนั้นในช่วงบ่าย  นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านโปร่งพลู  หมู่ที่  15  ตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อไปแจกจ่ายน้ำในการบริโภคให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง  จึงทำให้ประชาชนในหมู่บ้านขาดแคล้นน้ำในการบริโภค  ซึ่งการเข้าไปแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำในการบริโภคสามารถบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในระดับหนึ่ง

 

3320 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ