ช่วยเเชร์ จ้า .....

เช้าวันนี้ ( 8 เม.ย.59 ) ที่ศาลหลักเมืองพิษณุโลก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2559 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลก ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็นหลักชัย หลักใจ และเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับศาลหลักเมืองพิษณุโลก  ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก  ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตร สูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8  เมษายน 2540  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก  โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิด ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้น ลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่สองเป็นท่อนลูกแก้วทำจากไม้ชิงชัน ส่วนที่สามเป็นส่วนยอด(ยอดบัวตูม)ประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพราย และได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นในทุก ๆ ปี จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดงานบวงสรวงสมโภช ขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล  และกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลก ที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป โดยในการจัดงาน พิธีบวงสรวงสมโภชในปีนี้ได้จัดมี การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลหลักเมืองอีกด้วย

 

3345 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ