ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

            เมื่อวันที่ 7  เมษายน  2559  ที่ผ่านมา นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง  นายกเหล่ากาชาด  และเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดเทพรัตน์  เดินทางได้ไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และพิการ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อการเลี้ยงชีพได้  ในพื้นที่  ตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง จำนวน  6  ราย  ได้แก่  นายจำลอง   เสาหอม  อายุ  64  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  337 น.ส.ทุเรียน  โพธิ์รุ้ง  อายุ  87  ปี  บ้านเลขที่  124   นายเร่ง  เที่ยงทอง  อายุ  91  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  234  หมู่  15  และน.ส.เฟี้ยม  อันแหยม  อายุ  66  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  194    นางสายบัว  นาทรูป  อายุ  61  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  57  หมู่  1  และนางแผน  เผือกชาวนา  อายุ  56  ปี  บ้านเลขที่  14  หมู่  3  พร้อมกันนี้  นายกเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดเทพรัตน์  ได้มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพเป็นจำนวนหนึ่ง  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ยากไร้อีกด้วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

3415 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ