ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันที่ 9 เม.ย.59  ที่บริเวณสี่แยกอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559  โดยมีแขวงทางหลวงพิษณุโลกที 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 กองพลทหารราบที่ 4 สำนักงานทางหลวงชนบท สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีเปิดศูนย์เป็นจำนวนมา  

      ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก-ปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559ดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนปฏิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ลดลง หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนผู้สัญจรผ่านบริเวณสี่แยกอินโดจีน ตำบลสมอแข ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึง 18 เมษายน2559 รวม 11 วัน

4851 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ