ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 11 เม.ย. 59) ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ ดอนปัญญา ผู้จัดการสาขาสี่แยกอินโดจีน แถลงข่าวโครงการ“ชำระดี มีคืน” ทั้งนี้เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ธ.ก.ส. มอบเงินคืนเข้าบัญชีให้พี่น้อง เกษตรกร ภายในวันที่ 11 เม.ย 59ตามโครงการ “ชำระดี มีคืน” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับเงินคืนในครั้งนี้ คือ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีวินัยทางการเงินที่ดี นำเงินมาชำระคืนตั้งแต่วันที่ 1ก.พ. 59 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 59 โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 3 ปีติดต่อกันจะได้รับดอกเบี้ยคืน 5 %ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปีติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยคืน 4 %และสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปี หรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3 % โดยธนาคารโอนเงินให้กับเกษตรกรลูกค้าไปแล้ว 2ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,118 ล้านบาท

นายสุเทพ  ดอนปัญญา ผู้จัดการสาขาสี่แยกอินโดจีน กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรลูกค้าของสำนักงาน จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์65,361 คน จ่ายเงินคืนดอกเบี้ยแล้ว 29.95 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ธนาคารได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร โดยส่งพนักงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจสอบถามปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งพิจารณาขยายระยะเวลาในการชำระหนี้เดิมให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งออกไปอีกไม่เกิน24 เดือน นอกจากนั้นในพื้นที่วิกฤติภัยแล้งในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด กรณีเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ผลผลิตได้รับความเสียหายหรือทำให้มีรายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50จากรายได้ปกติ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มเติมด้วย ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น415,176 ราย จำนวนสินเชื่อ 59,832 ล้านบาท จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับการลดทั้งสิ้น 1,792 ล้านบาท ในพื้นที่ของสำนักงาน จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ20,919 ราย ได้รับความช่วยเหลือแล้ว 19,873ราย เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งส่งผลกระทบต่อรายได้และการชำระหนี้ ธนาคารพร้อมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยสามารถติดต่อที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

 

3883 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ