ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ นายปกรณ์ หงษ์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ และ นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไททรงดำ ภาคเหนือ ประจำปี 2559” ณ บ้านคุยขวาง ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไททรงดำให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดและปฏิบัติต่อไป และเพื่อให้พี่น้องไทดำที่รู้จักกันได้มาพบปะเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องและมารวมกันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ทั้งภาษาพูด และการแต่งกาย ให้คนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีชาวไทดำจากจังหวัด 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย เชียงใหม่ และพิษณุโลก เข้าร่วม ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการแสดง รำแคนไททรงดำ และการแสดงฟ้อนรำไทยทรงดำ ซึ่งมักจัดขึ้นในช่วงงานประเพณีต่างๆ และในโอกาสที่ญาติพี่น้องมารวมตัวกัน หรือกลับจากไปทำงานต่างจังหวัดที่ไม่ได้เจอกันมานาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงสินค้าเครื่องแต่งกายไทยทรงดำ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีชาวไทดำและผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

2799 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้