ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     เมื่อวันที่ 18 เม.ย.59   ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกสรุปผลการปฏิบัติงาน   7 วัน พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 109 ครั้ง ลดลงจากปี 2558 จำนวน 32 ครั้ง   จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวน 116 ราย เป็นชาย 77 ราย หญิง 39 ราย ลดลงจากปี 2558 จำนวน 33 รายและจำนวนผู้เสียชีวิต 7 ราย ลดลงจากปี 2558 จำนวน 4 ราย  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและขับรถขณะเมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายรอง  ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วงเวลา 12.00 – 16.00 น. ส่วนด้านมาตรการบังคับใช้กฏหมาย มีจำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ 51,954 คัน ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลัก 11,934 ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ มีการตั้งจุดตรวจหลัก จุดสกัด และจุดบริการประชาชนร่วม กระจายตามอำเภอทั้ง 9 อำเภอครอบคลุมทั้งพื้นที่ของจังหวัด รวม 126 จุด โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมปฎิบัติหน้าที่ประจำจุด กว่า  800 นาย

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆ ที่ร่วมบูรณการในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 นี้   และขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันเสียสละปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งตลอด 7 วันของการรณรงค์  รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชน และที่สำคัญประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เองก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางราชการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

2167 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้