ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

          นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   ตั้งแต่วันที่ 11-17  เมษายน  2559  จังหวัดพิษณุโลก  มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  จำนวน  7  ราย  ตรวจสอบแล้วเป็นผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมและมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก  จำนวน  4 ราย  เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  369,939  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.นายอนุรักษ์  ส้มจีน  พนักงานห้างโลตัสพิษณุโลก  (อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)  มีสิทธิได้ค่าทำศพ 40,000  +  เงินสงเคราะห์กรณีตาย  79,999  +  บำเหน็จชราภาพ  (160  งวด)  83,000  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น  202,999  บาท

2.นายปัญญาโชติ  โรจน์บุญถึง  พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย  มารีน  แอซเซ็ทโปรเทคชั่น จำกัด  นนทบุรี  (อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์)  มีสิทธิได้ค่าทำศพ  40,000  +  เงินสงเคราะห์กรณีตาย 13,200  +  บำเหน็จชราภาพ  (47  งวด)  12,000  บาท  จำนวน  65,200  บาท

3.นายปรีชา  ทิพย์สมบัติ  พนักงานบริษัท  สเปเชี่ยลไทย  การ์ด  แอนด์  เซอร์วิส  จำกัด  (รถกระบะเสียหลักตกถนน)  มีสิทธิได้ค่าทำศพ  40,000  +  เงินสงเคราะห์กรณีตาย  30,000  +  บำเหน็จชราภาพ  (59 งวด)  24,000  บาท  จำนวนเงินทั้งสิ้น  94,000  บาท

4.นายยิ้ม  ชื่นจุ้ย  สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน  ตั้งแต่ปี  2551  แต่ทายาทยังมีสิทธิรับบำเหน็จชราภาพ  44  งวด  จำนวนเงินทั้งสิ้น  7,740  บาท

ส่วนผู้มีสิทธิได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลหากมีสิทธิ  ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม  พ.ศ. 2533 สามารถใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินภายในระยะเวลา 72  ชั่วโมง ทั้งนี้สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ  จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรับผู้ประกันตนกลับไปรักษาพยาบาล  สำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิต  สำนักงานประกันสังคมพิษณุโลกได้ดำเนินการประสานไปยังทายาท  ผู้มีสิทธิของผู้ประกันตน  ชี้แจงสิทธิประโยชน์ทดแทนเพื่อขอรับเงินต่อไป

หากมีข้อสงสัย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  โทร.  0-5524-5020 , 0-5525-2960 ,   0-5528-2416 , 0-5524-5324  หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก  สาขาวังทอง  โทร.  0-5531-2637 , 0-5531-2638 หรือ  www.sso.go.th/phitsanulok , www.facebook.com/ssofanpage หรือ  http:newzone.sso.go.th

3241 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้