ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันที่  20 เม.ย.59 ที่โรงเรียนบ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด  และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ตลอดจนทำให้ส่วนราชการได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและยั่งยืนต่อไป

ซึ่งการออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกัน มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกันนี้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดยังได้มอบถุงน้ำใจ และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับข้าราชการของอำเภอชาติตระการและผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของตำบลบ่อภาค ในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมใจกันให้ความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยแล้ง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นต้น

ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้พบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการที่มาออกเต๊นซ์ให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งจังหวัดให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 ให้ความรู้ในด้านป้องกันสาธารณภัย การจำหน่ายสินค้าOTOP ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  การให้บริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างตัดผมพิษณุโลก การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และนวดแผนโบราณ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 เป็นต้น

2210 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้