ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 20 เม.ย.59 ) ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา ซึ่งการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

สำหรับการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 25 ราย ได้โลหิต 10,450 ซีซี มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน2 ราย และมีผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคดวงตา 6 ราย

2552 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้