ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมือวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.30 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์  สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  จัดพิธีนดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์ โดยมีนายชูชาติ กี่ฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี พร้อมนางวราพร กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก,สมบูรร์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก, นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตสภาปฎิรูปแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติให้ ข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร สือมวลชน และ ผู้พิการ ได้ร่วมรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นศิริมงตลในการดำเนินชืวิตต่อไป

2978 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้