ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

      เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านนาตอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  ได้นำเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นางสุมาลี  เนียมตุ๊  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน เมษายน 2559 โดยมีนายนายชูชาติ กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฯ

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก   กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จำกัด และสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัดได้ออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในพื้นที่ชุมชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูกและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออมของเด็กนักเรียนโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบกระปุ๊กออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 100 กระบอกพร้อมมอบเงินขวัญถุงเป็นขวัญกำลังใจในการออมแก่เด็กนักเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการประหยัดอดออมที่ดีต่อไป

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์  กล่าวอีกว่า  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย  จัดคาราวานสินค้าสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่  โดยนำสินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่าย อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ จากปกติราคา 65 บาท ลดเหลือ 50 บาท  ไข่ไก่ ปกติฟองละ 3 บาท ลดเหลือเพียง ฟองละ 1 บาท เท่านั้น  น้ำมันพืช จากปกติราคาขวดละ  50 บาท  จำหน่ายเพียง  3 ขวด 100 บาท นอกจากนี้  ยังมีสินค้าคุณภาพจากเครือข่ายสินค้าสหกรณ์จากทั่วประเทศ นำมาจำหน่ายได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย

 

4818 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ