ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

   เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางวราภรณ์  กีฬาแปง  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมจัดกิจกรรม เดินแฟชั่นโชว์การกุศล เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายชุดผ้าไทย และชุดผ้าไทยพื้นเมือง พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นางวราภรณ์  กีฬาแปง  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์การกุศล เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายชุดผ้าไทย และชุดผ้าไทยพื้นเมือง พิษณุโลก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และอุปการะซึ่งกันระหว่างแม่บ้านมหาดไทย รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมผ้าไทย ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สืบทอด และริเริ่มให้อนุรักษ์ศิลปะบนผืนผ้าอีกทั้งทรงเป็นต้นแบบการใช้ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินแฟชั่นโชว์ชุด ลีลาชุดไทยพระราชนิยม เทิดไท้องค์ราชินีศรีสยาม การเดินแฟชั่นโชว์ชุดลีลาอาภรณ์ นครสองแคว การเดินแฟชั่นโชว์ชุดเทพธิดาผ้าซิ่น การเดินแฟชั่นโชว์ฟินาเล่ชุด งามแบบไทยสไตล์ 4 ภาค และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

5932 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ