ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 21 เม.ย.59 เวลา 14.00น. พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผบ.มทบ.37/ผบ.กกล.รส.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ.สุวิทย์ วังยาว เสธ.มทบ.37 ร่วมกิจกรรม ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ปภ.เขต 15 ชร.,อบจ.ช.ร.,เทศบาลนครเชียงราย, นพค.35, แขวงทางหลวงเชียงราย 1,2, แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย, สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 และโครงการชลประทานเชียงราย ณ บริเวณหน้า ที่ว่าการ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

5974 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ