ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 28 ก.ค.58 ) ที่อาคารสมเด็จพระเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศาสตราจารย์ นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเซียน เรื่องการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 กรอบความคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียนจะเป็นอย่างไรในปี ค.ศ. 2025” ( Higher Education in 21 Century:ASEN Community University towards 2025) ขึ้น โดยเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย มาร่วมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในทางสังคมและเศรษฐกิจ และขยายผลไปสู่ประชาคมอาเซียน และภูมิภาคสีเขียว การยกระดับมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียนให้ได้มาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นการจุดประกายทางด้านความคิด และแรงบันดาลใจ ในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย โดยในงานนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งองการเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 25 ปี

2114 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ