ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

 

วันที่  28  เม.ย. 2559  เวลา  16.00  น.  ได้มอบหมายให้  ชุด ชมส. สภ.ชนแดน , สายตรวจ ต.ซับพุทรา ร.ต.สุชิน เครือแสง, ด.ต.ชน เกตุกลม และสายตรวจบ้านห้วยงาช้าง ร.ต.ต.วิรัตน์ วันเมือง,ด.ต.วีรพงษ์ พิไสย ออกสำรวจตรวจเยี่ยมเยือนบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดุร้อน  และได้สอบถามประชาชนในด้านความต้องการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากการสอบถามประชาชนผู้ประสบภัยฯ อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายในเบื้องต้นฯ จึงรับดำเนินการจะประสานหน่วยการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ต่อเบื้องต้นไป โดยความเสียหาย มี รายละเอียด  ดังนี้  ในเขต ต.ซับพุทรา 3 หลัง 1.บ้านโคกสาร หมู่ที่ 5 ต.ซับพุทรา 2.นางบุญมี โกษาจันทร์

บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 5สังกะสี จำนวน 70 แผ่่น 3.นางบัวทอง สุวรรณชาติ บ้านเลขที่ 70 หมูู่ที่ 5สังกะสี 45 แผ่น เขต ต.พุทธบาท จำนวน 6หลัง 1.. นายสนั่น อู่สุวรรณ์ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่1ม.4 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์มูลค่าเสียประมาณ15,000บาท 2.นางสิริพร  จันทร์หยวกบ้านเลขที่327/1 หมู่ที่13 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน มูลค่าเสียหายประมาณ 20,000บาท 3.นายทัน  บุกวาน บ้านเลขที่33 หมู่ที่ 26 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน มูลค่าเสียหาย 25,000บาท 4.นายวัลพ  หอมจีน อายุ29ปี บ้านยังไม่ได้ขอบ้านเลขที่  กำลังก่อสร้าง หมู่ที่ 26 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน มูลค่าเสียหายประมาณ30,000บาท 5.นางสมศรี  หนูนัน อายุ74 ปี บ้านเลขที่43/1หมู่ที่ 2 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน ความเสียหาย15,000 บาท 6.นายบ๊วย  แซ่อึ่ง อายุ 64 ปี ไม่ทราบบ้านเลขที่หมู่ที่ 2 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน ความเสียหาย 20,000 บาท

3582 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ