ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แนะนำครอบครัวที่วางแผนจะมีทายาทขอให้ตรวจเลือดทั้งว่าที่คุณพ่อและคุณแม่ เพื่อค้นหาโรคที่จะติดต่อจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้ เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น และยังมีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยอย่างโรคธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณว่ามีคนไทยเป็นพาหะของโรคนี้ ร้อยละ 30 ของประชากรหรือประมาณ 18 – 20 ล้านคน สาเหตุของการเกิดโรคมาจากการที่เกิดจากความผิดปกติของยีนในการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญในเม็ดเลือดแดง มีอาการซีด ตับม้ามโต อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นระยะๆ บางชนิดทารกอาจเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ บุตรจะเป็นโรคนี้ได้หากพ่อและแม่เป็นธาลัสซีเมียทั้งคู่ หรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งคู่ โดยเฉพาะกรณีที่พ่อแม่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียจะไม่แสดงอาการซีด ตับม้ามโต แต่ประการใด แต่จะถ่ายทอดโรคไปสู่ลูกได้ ทำให้เด็กมีโอกาสเป็นทั้งพาหะเหมือนพ่อแม่ หรือเป็นธาลัสซีเมีย

จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจเลือดหญิงตั้งครรภ์ทุกรายและติดตามสามีมาเจาะเลือดค้นหาการเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียด้วย และยังพบปัญหาเพราะบางครอบครัวสามีทำงานต่างจังหวัด ติดตามยาก และหญิงตั้งครรภ์บางรายเลิกกับสามีแล้ว ล่าสุดในปี 2558 ตรวจคัดกรอง 4,327 ราย พบผลบวก 808 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก ปี 2556,2557 ซึ่งพบร้อยละ17.17 และ 17.64 ตามลำดับ จึงเร่งรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ เพราะหากพบว่าเด็กในครรภ์มีความปกติไม่ว่ากรณีใดๆ จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะโรคธาลัสซีเมีย หากพบว่าเด็กในครรภ์เป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง เจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเพื่อให้พ่อแม่เด็กตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ เพราะเด็กที่เป็นธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง พัฒนาการล่าช้า มีภาระโรคที่รักษาไม่หาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนให้ครอบครัวที่วางแผนในการมีบุตร ขอให้เริ่มต้นจากการตรวจเลือดคู่สามีภรรยาก่อน ถ้าตั้งครรภ์แล้วต้องรีบไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุดภายใน 12 สัปดาห์ ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องทันท่วงที สร้างผลดีให้กับชีวิตใหม่และครอบครัว

 

7034 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ