ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.59  เกษตรกรกว่า 500 ราย เดินทางมาที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้ารับบริการทางการเกษตรในด้านต่างๆ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในวันนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้ออกหน่วยให้บริการ ให้ความรู้ ทางวิชาการ การวางระบบน้ำหยด และแจกพันธุ์พืช แก่เกษตรกร พร้อมทั้งการตรวจวัดหาสารพิษตกค้างในร่างกาย พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ตำบลชมพู มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน ครัวเรือนประชากร 2540 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรกรรม รวมกว่า 3 หมื่นไร่ ประกอบด้วย นาข้าว ผลไม้ พืชผัก สมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาส่งเสริมเกษตรกร ตามยุทศาสตร์จังหวัด ในการเป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย และมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีการจัดการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ตามสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ต่อไป

33117 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ