ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 3 พ.ค.59  นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาด ร่วมกันทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร นำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้แก่เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและท้องถิ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาผลผลิต ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป

32400 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ