ช่วยเเชร์ จ้า .....


       เมื่อวันที่ 4 ..59 ที่โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาสายการบินจังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการพัฒนาการค้าการลงทุนสี่แยกอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดให้มีการเสวนาการส่งเสริมพัฒนาสายการบินจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสายการบินและประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 และมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สายการบินพาณิชย์ต่างๆ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศยานระหว่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน. สถาบันการบินพลเรือน บริษัท รับจำจองตั๋วเครื่องบินและบริษัทรถทัวร์ระหว่างประเทศหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก

 

31487 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ