ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 10 พ.ค.59 ) ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกร ปี 2559 ตอนอ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย โดยมีเกษตรกรจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 1,000คน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเนื่องในโอกาสวันพืชมงคล และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก สำหรับในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในชื่อตอนว่าอ้อยพืชเศรษฐกิจแก้วิกฤตข้าวไทย เพื่อเป็นการรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาสนใจเพาะปลูกอ้อยทดแทนการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าแน่นอน ซึ่งอ้อยถือเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูง เฉลี่ยไร่ละ 15,000 – 17,000 บาท ส่วนข้าวจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณไร่ละ 6,000 บาท สำหรับในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 138,963 ไร่ มีเกษตรกรผู้ปลูกจำนวน 4,594 ราย โดยมีศักยภาพที่จะสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้อีก เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยมากถึง 1,364,373 ไร่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันเกษตรกร ปี 2559 การแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2559 การประกวดและแข่งขันกิจกรรมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เกษตรกร การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2559 นี้

 

18899 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ