ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ ( 9 มิ.ย.59 ) ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนางวราภรณ์  กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งการออกรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้มีสมาชิกจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3  กำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 3 ครอบครัว และชุมชนรอบค่าย มาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ที่ต้องการใช้โลหิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดและเสียเลือดมาก ตลอดจนเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
พร้อมกันนี้ทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มมวลชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ในทุก 3 เดือน เพื่อสุขภาพที่ดีหลังจากการบริจาคโลหิตอีกด้วย ซึ่งการออกรับบริจาคในครั้งนี้มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 149 ราย ได้โลหิต67,050 ซีซี มีผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย ครั้งแรก จำนวน 121 ราย ผู้บริจาคดวงตา 70 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 67 ราย

7547 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ