ช่วยเเชร์ จ้า .....

เช้าวันนี้ (16 มิ.ย.59) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สานสร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559 จังหวัดพิษณุโลกโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานใน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมบูรณาการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง แรงงานในและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำ มีความเข้าใจในการประกอบอาชีพ การจัดหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะฝีมือของตนในสาขาอาชีพที่เหมาะสม และความชอบเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ ตลอดจนกระตุ้นให้รู้สิทธิ การคุ้มครองแรงงานตามสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ตามนโยบาย “ พลังประชารัฐ ” โอกาสนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 กับสถานศึกษา สถานประกอบการ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอาชีพภาคอุตสาหกรรม การฝึกอาชีพอิสระ 108 สาขาอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมนัดพบแรงงาน การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ กิจกรรมสาธิตความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 การบริการตรวจสุขภาพ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก แจกพันธุ์กล้าไม้ งานแสดงเครื่องจักรกลเกษตร การอภิปรายความต้องการกำลังแรงงานของสถานประกอบกิจการ และมีการแสดงต่างๆมากมาย

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจในเดือนเมษายน 2559 พบว่า มีกำลังแรงงานประมาณ 38.02 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.23 ล้านคน ผู้ว่างงานจำนวน 3.96 แสนคนและผู้รอฤดูกาล 3.97 แสนคน ซึ่งปัจจุบันแรงงานด้านทักษะฝีมือ และภาคอุตสาหกรรมยังมีความขาดแคลน

 

6350 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ