ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้ (16 มิถุนายน 2559) ที่อาคารประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก และอาสาสมัครสภากาชาดไทยเข้าร่วมในพิธี ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำปี 2559เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา และเพื่อขยายผลการดำเนินโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างครอบคลุมทุกอำเภอ ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีอาสาสมัครสภากาชาดไทยทั้ง 9 อำเภอ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น 14,964 คน และได้ผ่านการอบรมจิตอาสาไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,000 คน คงเหลือผู้ยังไม่ผ่านการอบรม 13,964 คน สำหรับอำเภอเมืองพิษณุโลก มีกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ และยังไม่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,993 คน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 จำนวน 1,000 คน และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 จำนวน993 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จะได้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการกาชาดและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

7619 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ