ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายวุฒินัย วงศ์ฟัก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประกอบกับเป็นการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้ผู้มีอรรถคดีในศาลได้ใช้เป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทอีกทั้งยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนทนายความ ได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม และการสัมมนา ความคาดหวังของประชาชนกับงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และการตอบปัญหาข้อกฏหมายกระบวนการไกล่เกลี่ย

 

3709 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ