ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

ที่ห้องวังธารา โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ บีเจซี ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จัดฝึกอบรมโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 เพื่อเดินหน้าสร้างเครือข่าย ผนึกกำลังครู เสริมอาวุธทางปัญญา โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ จากหลากหลายวงการมาให้ความรู้กับครูใน 13 จังหวัด เขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนกว่า 100 คน

คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ได้เปิดเผยว่า บีเจซี เห็นความสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรและประเทศมาโดยตลอด จึงได้สร้างสรรค์โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจมาจากครูผู้สร้างเยาวชน อนาคตของประเทศ ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอบรม สั่งสอน ปลูกฝังความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เหล่าเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคลาการที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศต่อไป นับได้ว่า ครู เป็นบุคคลากรที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยอย่างยิ่ง บีเจซี จึงขอยกย่องเชิดชูครูไทย เพื่อตอบแทนพระคุณครู ให้มีแรงใจในการพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นไป มุ่งหวังสร้างเครือข่าย ผนึกกำลังครูไทย ช่วยเสริมอาวุธทางปัญญา สร้างศักยภาพ แบ่งปันประสบการณ์องค์ความรู้เพื่อนำมาปรับใช้และร่วมใจพัฒนาการศึกษาของไทยให้ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยโครงการได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สำหรับกิจกรรม ครูไทยสัญจร 4 ภาค ภายใต้โครงการ “บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน” ได้คัดสรรครูที่เข้าอบรมและประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงผ่านวิทยากรคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) ป้ามล ทิชา ณ นคร บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จของเด็ก บ้านกาญจนาภิเษกที่ได้ก้าวออกมาสู่อิสรภาพและสังคม อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ครูผู้ค้นพบแสงสว่างบนทางเท้า และนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ คุณเชค พิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง

 

3650 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ