ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นางพวงเกษร  วงศ์อนุพรกูล  อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก. ได้จัดพื้นที่บริเวณ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 190 หมู่ที่ 5 ทุ่งทะเลแก้ว ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นตลาดรองรับสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และเป็นตลาดชุมชนเพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไปนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นตลาด ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าแปรรูปต่างๆ ทาง อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ไก่ไทย สู้ภัยแล้ง ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

– การจำหน่ายสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูป หัตถกรรม พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ฯ กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรทั่วไป สินค้า OTOP อุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการเกษตร จำนวนกว่า 50 บูธ

– การประกวด ไก่พื้นเมือง ไก่ต่อ ไก่ตั้ง นกกรงหัวจุก ปลาสวยงาม

– การจำหน่ายไก่ชน พันธ์ไก่พื้นเมือง อาหารและอุปกรณ์เลี้ยงไก่

     ดังนั้นสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจร่วมชมและจับจ่ายสินค้าในงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 ไก่ไทย สู้ภัยแล้ง ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

11326 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ