ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

สสส. Check in ความสุข ” Happy workplace forum ” ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 สมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในองค์กร Happy workplace forum ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิธีสร้างสุขในองค์กร และสรุปผลงาน 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.ณ. ห้อง convention Hall โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน happy workplace forum ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ check in ความสุข สานงาน เสริมพลัง สร้างความสุข happy workplace ภายในงานมีจัดกิจกรรมพิธีมอบโล่ที่ระลึก ให้แก่ หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน 8 หน่วยงาน และ สสส. รวมทั้งกิจกรรมเสวนา check in ความสุข โดยนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ อาจารย์ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ พร้อมด้วยตัวแทนภาคีเครือข่ายวิชาการ และตัวแทนอุตสหกรรมกับภาคเหนือ สำหรับการจัดงานดังกล่าวเป็นการนำเสนอนวัตกรรม และผลงานวิจัย วิธีสร้างสุขในองค์กร รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานดำเนินการโครงการ จากศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ เพื่อให้มีผลการดำเนินโครงการจัด เพื่อให้มีผลการดำเนินโครงการจัดศูนย์ฯ จะจุดประกายความสุข ให้เกิดการสร้างสุขที่ขยายตัวครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

2287 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ