ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

นายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ยื่นคำร้องขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (แขนเทียบ ขาเทียม รถนั่ง เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รถสามล้อโยก เตียงนอนธรรมดา 3 ไก ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ ฯลฯ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองตอนใต้ ใกล้วิทยาลัยสงฆ์ เพิ่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัติญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถ และ ทั้งนี้ ผู้พิการที่สนใจขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดส่งไปที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก หมายเลขโทรศัพท์ 055-301031 หรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์หมายเลข 02-2718888 ต่อ 2511 – 2515 หรือ Call Center 1584 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th , www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com

 

5243 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้