ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันที่ ( 8 ก.ค.59 ) ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดย รด.จิตอาสา  โดยมีสัสดีอำเภอจาก 9 อำเภอ และนักศึกษา  รด.จิตอาสาในจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน ทั้งนี้ทาง กกต.จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมั่นว่าองค์กร รด.จิตอาสา ซึ่งจัดตั้งโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบก เป็นองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและชาติบ้านเมือง รับผิดชอบต่อส่วนรวมและบ้านเมืองโดยสมาชิกมีความสมัครใจมีจิตอาสาจิตสาธารณะ มีความพร้อมและมีความเสียสละในการช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก จึงร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และสำนักงานสัสดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้การออกเสียงประชามติแก่ รด.จิตอาสา ในครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติแก่ประชาชนทั่วไป การปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ณ หน่วยออกเสียงทั่วจังหวัด ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว รด.จิตอาสา จะได้ไปดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติตามพื้นที่ ที่รับผิดชอบต่อไป

 

6002 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ