ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมาซึ่ง เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่ออนุรักษ์ เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ อีกทั้งเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและแสดงออกถึงความสามารถทางด้านภาษาไทยผ่านกิจกรรมเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนวัดจอมทอง นายอุทัย ไทยกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 157 คน ทำกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรมการอ่านข่าว กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เกิดความรักและภาคภูมิใจในภาษาของตนเอง

 

2459 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ