ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบน้ำดื่มพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทย ประสบภัยแล้ง ให้แก่นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ง  ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดทำโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัยให้ประชาชนบริโภค ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำดื่ม จำนวน 300,000 ขวด โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ด้วยการนำน้ำดื่มไปจัดสรรช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 8 จังหวัด ที่มีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และชลบุรี ตามลำดับ โดยในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้รับพระราชทานน้ำดื่มในครั้งนี้จำนวน 18,750 ขวด

2496 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ