ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.58 ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่วันนี้ 29กรกฏาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของบูรพมหากษัตริย์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2133 เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา หรือ ครบรอบ 425 ปี ทางกองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีทักษิณานุประทาน และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีข้าราชการกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทน์เมืองพิษณุโลก เมื่อพ.ศ.2098 เสวยราชสมบัติเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2133 และเสด็จสวรรคคตเมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2148 พระชนมายุ 50 พรรษา อยู่ในราชสมบัติ 15 ปี

 

2052 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ