ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

      นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งพิษณุโลก กำหนดจัดพิธีเปิดเทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็กประจำปี 2559 ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล

แอนด์ รีสอร์ท ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมค้นหาประสบการณ์การผจญภัยในกิจกรรมชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลำน้ำเข็กที่สนุกสนานและท้าทายความสามารถของนักผจญภัยทางสายน้ำ ในช่วงเดือนกรกฎาคมตุลาคม 2559

      สำหรับเส้นทางการล่องแก่งลำน้ำเข็กจะเริ่มต้นจากบริเวณโรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ต.แก่งโสภา อ.วังทอง ล่องไปสู่บริเวณตอนบนของน้ำตกแก่งซอง ซึ่งความพิเศษจะอยู่ที่การเริ่มต้นจากกระแสน้ำนิ่ง ในระดับ 1และเข้าสู่ความสนุกสนานท้าทายขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งถึงระดับสูงสุด ในระดับ 5 ในช่วงท้าย ลำน้ำเข็กจะขนานไปกับทางหลวง
 หมายเลข 12 สายพิษณุโลกหล่มสัก รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการล่องประมาณ 2ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งการล่องแก่งลำน้ำเข็กถือว่าเป็นกิจกรรมล่องแก่งที่มีชื่อเสียงติด 1 ใน 5 แห่งของประเทศไทย เนื่องจากมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายตามระดับความยากง่ายตลอดเส้นทางและมีความปลอดภัยสะดวกในการเดินทาง เพราะรถยนต์สามารถ
 เข้าถึงจุดล่องแก่งโดยไม่ต้องเดินเท้าอีก นอกจากกิจกรรมการล่องแก่งด้วยเรือยางแล้วนักท่องเที่ยวจะได้ชิมลิ้มรสกาแฟแก่งซอง ซึ่งเป็นกาแฟท้องถิ่นพันธุ์อราบิก้า ต้นตำรับที่มีความเข้มและหอมหวานตามแบบฉบับกาแฟแก่งซอง โดยมีจำหน่ายอยู่ในร้านต่าง ๆ ตามเส้นทางล่องแก่งลำน้ำเข็กอีกด้วย
       ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจมาสัมผัสกับความสุข สนุกสนาน ความตื่นเต้น และท้าทายในหน้าฝนปีนี้กับเทศกาล ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็กประจำปี 2559 ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งหนึ่งในชีวิต ผู้พิชิตลำน้ำเข็ก
6530 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ