ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่วันที่ 31 กรกฎาคม 58 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พิษณุโลก นำโดย คุณวรกานต์  เรืองกลิ่น
ผู้จัดการ  ผู้จัดการทั่วไป จัดกิจกรรมพิเศษ พาคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญ ในช่วงเทศ
กาลเข้าพรรษา ถวายผ้าป่าสามัคคี ถวายเทียนพรรษา บำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา  ณ วัดโพธิ์หอม ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

2601 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ