ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก ชมรมสายใจ
ไทยจังหวัดพิษณุโลก-พิจิตร สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก
ชมรมคนรักสุนทราภรณ์และกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกันจัดงาน ” แด่ผู้กล้าเมืองสองแคว ” เพื่อ
หารายได้มอบเป็นสวัสดิการให้แก่ทหารที่พิการและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละให้แก่แผ่นดิน
อย่างกล้าหาญ โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นประ
ธานในพิธีและมีพลโทบรรยงค์ สิรสุนทร ประธานที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย
ในจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน บรรยากาศภายในงานมีศิลปินนักร้อง แคท รัตกาล จากค่าย
อาร์สยาม อาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดีบรรเลงเพลงขลุ่ย มาสร้างสีสรรภายในงาน  ผู้บริหารจากหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุ
โลก คุณเปรมฤดี ชามพูนท ประธานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมร้องเพลงและบริจาคเงินให้
กับ ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนั้นยังได้มีการประมูลสิ่งของต่างๆ เพื่อหา
รายได้เข้าชมรมฯ การประมูลจบลงที่ขลุ่ยของ อ.ธนิต ในราคา 4.500 บาท ชายหนุ่มเผยว่าได้
เคยสั่งซืั้อขลุ่ย จาก
อ.ธนิตมาเป็นแรมปีแล้วก็ยังไม่ได้รับ แต่วันนี้ตนประมูลได้และได้รับจากมือ
ของอ.ธนิตเองนับเป็นโชคดีที่สุด ภายในงานมีคณะผู้บริหารและสมาชิกชมรมฯ รวมถึงประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสเอ็กซ์ตร้า สาขาท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

3742 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ