ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ที่บริเวณคลองมะดันและสระสองห้อง นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยนายบุญทรง แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ร่วมเปิดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและขุดลอกคลองมะดันและสระสองห้อง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  คลองมะดันและสระสองห้องถือว่าเป็นแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคมโบราณที่สำคัญของพระราชวังจันทน์  แต่ในปัจจุบันถนนได้เข้ามามีบทบาทแทนคลองในด้านการคมนาคมขนส่งและมีระบบน้ำประปาเข้ามาแทนที่น้ำคลองในด้านน้ำกินน้ำใช้    ทำให้คลองดังกล่าวมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกน้อยลง  ส่งผลให้คลองดังกล่าวเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เทศบาลนครพิษณุโลกจึงร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก  กองทัพภาคที่ 3 สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมขุดลอกคลองมะดันและสระสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  และเพื่อแสดงถึงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  และยังเป็นการช่วยพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอก       คู คลอง ตามแนวพระราชดำริและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  อันเป็นการเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  โดยมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและขุดลอกคูคลองจนกว่าจะแล้วเสร็จและจะร่วมใจกันรักษา ฟื้นฟูสภาพน้ำให้กลับมาดีเช่นเดิมตลอดไป

 

1578 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ