ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

จังหวัดพิษณุโลก มอบเงินรางวัล วัดที่ชนะเลิศการประกวดโครงการวัดร่มเย็น จำนวน 27 วัด จาก 9 อำเภอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่วัดและชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันทำให้วัดเป็น วัดร่มเย็นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.  นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเงินรางวัล วัดที่ชนะเลิศการประกวดโครงการวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 โดยวัดที่ชนะเลิศการประกวด จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางจังหวัดได้กำหนด เพื่อจัดลำดับที่ 1,2,และ 3 ในระดับอำเภอ และพิจารณาวัดลำดับที่ 1 จากทุกอำเภอ เข้ามาประกวดในระดับจังหวัด โดยวัดที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่ วัดกำแพงมณี ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม รับเงินรางวัลจำนวน 500.000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 300,000 บาท ได้แก่ วัดคลองตาล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 200,000 บาท ได้แก่ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินรางวัลสนับสนุนพัฒนาวัด ให้แก่วัดที่ชนะเลิศในระดับอำเภอทั้ง 9 อำเภออีกด้วย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการวัดร่มเย็น เป็นโครงการที่ทางจังหวัด ต้องการให้วัดและชุมชน มีความร่วมมือร่วมใจกันทำให้วัดเป็น วัดร่มเย็น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง เป็นแหล่งเผยแพร่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข อย่างยั่งยืนต่อไป

 

2761 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ