ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ การแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นการแสดงโขน-
ศาลาเฉลิมกรุง ชุด
หนุมานชาญกำแหง ที่ถือเป็นสุดยอดแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงที่หาชมได้อยาก  โดยจะจัดการแสดงในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม
2558 ณ วัดวิหารทอง บริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  และเปิดให้ประชาชนได้รับชม
ฟรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  ตลอดจนเพื่อให้พสกนิกรชาวไทย
ทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย
สำหรับการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ชุด หนุมานชาญกำแหง ที่นำมา
แสดงในครั้งนี้  นอกจากผู้ชมจะได้รับความสนุกสนานจากหนุมาน ซึ่งเป็นตัวเอกหรือซุปเปอร์ฮีไร่ ไอดอลของเด็กๆ เป็นลิงสีขาวที่มีความน่ารัก มีอิทธิฤทธิ์เก่ง
กาจ  มีความกตัญญู และมีความจงรักภักดีแล้ว ยังได้ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งการแสดงโขนนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานตั้ง
แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษให้ไว้ให้คงอยู่สืบไป
จังหวัดพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนชาว
พิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ ร่วมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ในวันที่ 15 และ16 สิงหาคม 2558  นี้ ที่วัดวิหารทอง บริเวณพระราชวังจันทน์
อำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

2649 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ