ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เช้าวันนี้( 5 ส.ค.58 ) ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 128 โดยมีเหล่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศิษย์เก่าโรงเรียน จปร. แต่ละรุ่น พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยสถาบันหนึ่งในบรรดาอารยประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430  ณ บริเวณพระราชวังสราญรมย์ โดยเรียกว่า คะเด็ตสกูลและ โรงเรียนทหารสราญรมย์ตามลำดับ ต่อมาได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งสถานที่ตั้ง นามเรียกขาน และหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ, นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้กับกองทัพบก เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตย โดยมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ คือ มีความรู้ด้านวิชาการ ระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทหาร สามารถรับราชการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดในกองทัพบก มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความเข้มแข็ง อดทน และมีคุณธรรมจริยธรรม

 

 

2574 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ