ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 


เช้าวันนี้ ( 6 ส.ค.58 ) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และจัดสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติม ตามที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ พร้อมยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราช และพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ รุ่นอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ส่วนในการจัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์และจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญพระพุทธชินราชและพระนเรศวรมหาจักรพรรดิ เนื้อทองคำ เพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อหารายได้ในการจัดสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำลอง พร้อมกับพัฒนาปรับปรุงพระราชวังจันทน์ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นต่อไป

   สำหรับวัตถุมงคลพุทธชินราชและพระนเรศวร มหาจักรพรรดิ รุ่นอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ที่จัดสร้างในครั้งนี้ ประกอบด้วย พระพุทธชินราชจำลองขนาด หน้าตัก 9 นิ้วและ 5.9 นิ้ว สั่งจององค์ละ12,999 และ 7,999 บาทตามลำดับ รูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว 5 นิ้ว 2 นิ้ว สั่งจององค์ละ 8,999, 4,999, 499 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเหรียญพระพุทธชินราชหลังพระนเรศวร มหาจักรพรรดิ รุ่นอนุรักษ์และพัฒนา พระราชวังจันทน์ แบ่งเป็น 4 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ จัดสร้างจำนวน 100 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 39,999 บาท เนื้อเงิน 2,098 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 1,999 บาท เนื้อนวโลหะ 10,000เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 299 บาท เนื้อทองแดงรมมันปู 500,000 เหรียญ สั่งจองเหรียญละ 199 บาท และเนื้ออัลปาก้าสำหรับกรรมการ 1,999 เหรียญ โดยทุกองค์ ทุกเหรียญมีหมายเลขกำกับและตอกโค๊ต โดยเปิดรับสั่งจองตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยจะเปิดให้รับวัตถุมงคลในวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2558  โดยผู้สนใจสามารถสั่งจองด้วยได้ที่กองทัพภาคที่ 3 โทรศัพท์หมายเลข 055 – 242859กองพลทหารราบที่ 4 โทรศัพท์หมายเลข 055 – 245044 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โทรศัพท์หมายเลข 055 – 4645018 และที่พระราชวังจันทน์ โทรศัพท์หมายเลข 095 – 3078239 หรือสั่งจองทางไปรษณีย์ ธนาณัติ ปณ.เมืองพิษณุโลก สั่งจ่ายพันเอกสมบัติ บุญก่อแก้ว ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจองทางโทรศัพท์หรือโทรสาร หมายเลข 055 – 241842 หรือทาง อีเมล์ army3.111@gmail.com โดยระบุสถานที่รับวัตถุมงคลเป็นมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 หรือสั่งจองที่ธนาคารทหารไทย โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ เลขที่บัญชี 314-2-79033-0 และแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสั่งจองทางโทรศัพท์/โทรสาร ที่หมายเลข 055 – 241842 หรือทางอีเมล์army3.111@gmail.com โดยระบุสถานที่รับวัตถุมงคลเป็นมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่อยู่ใกล้บ้าน

 

4054 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ