ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

     นายธัชชัย ศรีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงขณะนี้ มีการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเพื่อบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ที่ประเทศเมียนมาร์ โดยพบในตลาดค้าสัตว์ปีก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยง และจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในขณะนี้ที่มีอุณหภูมิลดต่ำลงในหลายพื้นที่ ทำให้มีโอกาสทำให้สัตว์อ่อนแอและป่วยเป็นโรคได้ง่าย เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก อีกทั้ง ทางกรมปศุสัตว์ ได้ส่งหนังสือด่วน ขอความร่วมมือให้จังหวัดที่มีสนามชนไก่ งดการชนไก่ และให้ปิดสนามชนไก่ไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก จังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังเจ้าของสนามชนไก่ให้ปิดสนามชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N6 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกเข้าออกพื้นที่ และห้ามเกษตรกรนำเป็ดไปเลี้ยงไล่ทุ่งด้วย

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในเดือนที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ติดกับจังหวัดพิษณุโลก พบมีสัตว์ปีกป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ยังหาสาเหตุไม่พบ ส่วนสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ยังไม่มีรายงานว่ามีไก่ตาย โดยไม่ทราบสาเหตุแต่อย่างใด

 

6543 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้