ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58  คุณนัฐ นาครทรรพ ประธานชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 และสมาชิกชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 ร่วมกิจกรรม
โครงการ 12 สิงหามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทางชมรมได้นำผลิตภัณฑ์จากชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.46 และดอกมะลิวันแม่มาจำหน่ายเพื่อการกุศล ณ ห้องประชุมท่าอากาศ
ยานทหาร กองบิน 46 

 

4888 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ