ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 เวลา 13.00 น.พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผู้บัญชาการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมแข่งกีฬาตีกอล์ฟ เนื่องใน
วันกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 128 ปี 
โดยมีนายทหาร
ชั้นผู้ใหญ่ ศิษย์เก่าโรงเรียน จปร. แต่ละรุ่นร่วมเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกอล์ดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก
อ.เมืองจ.พิษณุโลก

 

3254 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ