ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมคุณประภาศรี  แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดศาลาที่ระลึก รร.จปร. ครบรอบปีที่ 128 เนื่องจากบุตรหลานของกำลังพลในค่าย
บชร.3 ได้ใช้บริเวณที่ตั้งศาลานี้เป็นจุดขึ้นรถ รับ-ส่งนักเรียนเป็นประจำ บางวันฝนตกทำให้ เด็กนักเรียนเปียกฝน ไม่สะดวกในการไป
เรียน เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.ครบ 128 ปี ทางบชร.3 จึงได้สร้างศาลารอรถโดยสารไว้เป็นที่ระลึกในวัน
ครบรอบดังกล่าว  มีข้าราชการทหารและครอบครัวเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณบ้านพักค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง
จังหวัดพิษณุโลก

 

 

5738 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ