ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

     เช้าวันนี้ ( 7 ส.ค.58 )  ที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนภายในนิคมสร้างตนเองบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายอนัน กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา โดยมีนายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

    นายชัชวาล ชนาวิรัช ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองนิคมบางระกำ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา และเปิดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ ในครั้งนี้ นิคมสร้างตนเองนิคมบางระกำ ได้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานร่วมกันปลูกป่าลงในพื้นที่ จำนวน 23 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการลดภาวะโลกร้อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเพิ่มความชื้น ให้กับสภาพอากาศ รอรับน้ำฝนเพื่อบรรเทาภัยแล้งต่อไป

 

2305 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ