ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่8 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนชาติในอาเซียน ทั้ง 10 ชาติ โรงเรียนจ่าการบุญ จึงได้กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรม วันอาเซียนเดย์ขึ้น  โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขบวนพาเหรด 10ประเทศ. กิจกรรมการแสดง
ของนักเรียน. การจัดนิทรรศการ 10ประเทศ กิจกรรมร้องเพลงอาเซียน. การประกวดหนูน้อยอาเซียน.

6234 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ