ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชา -นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้วยในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีบวรสรวงถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกอบพระราช -กรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

           พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

2526 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้